Tesařství Jan Rydlo

Dlouhodobě spolupracujeme s tesařskou firmou pana Jana Rydla

Tesařství Jan Rydlo

Jsou firma zabývající se opravami historických objektů jako jsou kostely, kaple, zámky, zvonice.
Samotné rekonstrukci předchází detailní průzkum. Jedná se o posouzení statického stavu, stanovení rozsahu poškození a vyhotovení rozpočtu rekonstrukce, v případě zájmu, dotačního rozpočtu.
Tesařské práce jsou pak provedeny podle původních prvků při zachování historického vzhledu.
U jednotlivých zakázek je pak možné pro celkové dokončení stavby provést zednické práce, položení krytiny, montáž svodů a hromosvodů, finální nátěry.

Další důležitou součástí jejich práce jsou roubené stavby. Rekonstrujeme staré památkově chráněné roubenky a také stavějí nové.
Jako u historických objektů, stavbě předchází průzkum, posouzení statiky, rozbor potřebných zásahů, vyhotovení finančního rozpočtu, případně rozpočtu k žádosti o dotace.
Tesařské práce jsou podobně jako u historických objektů provedeny citlivě k původnímu stavu i vzhledu.
Pro celkové dokončení stavby je možné provést vymazávky roubení, zednické práce, položení krytiny, svodů, hromosvodů, finálních nátěrů apod.
V interiéru položení podlah, vyrobení a instalace oken, zateplení a obložení podkrovních místností atd.

Jan Rydlo
Šonov 198
549 08 Šonov

IČ: 652 19 252

mobil: 733 513 263 (775 791 108)

mail: jan.rydlo@centrum.cz

web: www.tesarstvi-rydlo.cz