Pokládka šindele

Odborná pokládka šindelové střechy
Odborná pokládka šindelové střechy

Jsou různé druhy pokládání: jednoduché, dvojité, na řídké a na husté laťování. V České republice není žádná norma, která by předepisovala způsoby pokrývání, překrytí šindelí přes sebe nebo počet kusů na 1 m2. Proto vycházíme z toho, jaká pokládka dříve na střeše byla, nebo jaké pokládky většina šindelářů používá.

Také způsob kladení šindelí je různý. V Čechách se většinou pokrývá zleva doprava, na Moravě zprava doleva.

Pokrývají se střechy se sklonem 20-90°. Jako nosný podklad slouží střešní latě, přibyté na krovech nebo jiných částech střešní konstrukce. Jejich vzájemný rozestup se řídí délkou přibíjených šindelů, počtem vrstev a způsobem pokládky. Střecha se začíná pokládat od spodní vrstvy zleva doprava a to tak, že každá následná a výše položená vrstva, s určitým přesahem, je srovnána do roviny. Každý šindel se připevňuje hřebíkem - nejvhodnější jsou pozinkované, galvanicky pokovené (63/2,5). Hřeben se provádí přesahem poslední vrstvy zhruba o 8-10 cm, a to z větrné, západní strany. Doporučujeme také použít na krov difúzní folii, která pro své izolační vlastnosti 100% zabrání průniku vody.

Druhy krytí

I. jednoduché krytí

laťování po 40 - 50 cm, překrytí šindelů 7 - 10 cm

Jednoduché krytí se již moc nepoužívá. Je vhodné na střeše, kde je sklon větší než 50°, nebo na takovém objektu, kde nevadí mírné kapání při dešti, než se střecha zatáhne. Pokud uděláme jednoduché krytí na menším úhlu než 50° na obytných prostorách, je nutné použít podstřešní fólii. U jednoduchého krytí je přesah šindelí okolo 10 cm, takže u 50 cm šindele laťujeme po 40 cm.

 

Střecha

II. Dvojité krytí na řídké laťování

Dvojité krytí na řídké laťování není v naší republice příliš rozšířeno, je především tam, kde působila firma zabývající se výrobou řezaného šindele. Ti dělali tuto pokládku dvakrát jednoduchou. Tato pokládka však není dobrá, snižuje životnost střechy a má několik nedostatků. Pokud voda zateče pod vrchní vrstvu, dostane se mezi vrstvy, mezi těmito vrstvami neproudí vzduch, takže tam snadněji vzniká hniloba. (U klasické dvojité pokládky na husté laťování, která se používá nejčastěji, voda proteče na šindel ve spodní vrstvě hned vytéká na střechu.) Další nevýhodou dvojité ho krytí na řídké laťování je to, že šindele pracují jinak vrchní vrstvě než ve spodní a vylézají hřebíky, šindel vypadne a dochází k zatékání vody.

III. Dvojité krytí na husté laťování

laťování po 25 cm, překrytí šindelů 25 cm dosahuje dokonalejšího utěsnění proti průniku vody a tvoří lepší tepelně izolační vrstvu

Dvojité krytí na husté laťování naše firma používá nejčastěji, je to nejlepší způsob s nejdelší životností. Vyrábíme šindele 52 cm dlouhé a pokládku provádíme tak, že vždy dvě šindele na sobě jsou překryté. Laťujeme po 25 cm. U všech pokládek děláme v hřebeni ze západní nebo návětrné strany přesah šindele o 10 cm větší.

Západní strana střechy

Úžlabí a nároží

Úžlabí a nároží pokládáme z nárožních trojúhelníkových šindelí, používají se dva druhy způsoby krytí:

  1. Používají se nárožní šindele dlouhé 65 cm a řady probíhají.

  2. Používají se nárožní šindele dlouhé 52 cm a je zapotřebí každou čtvrtou řadu vložit.

Tuto pokládku může správně provést pouze zkušený šindelář, je náročná na zručnost a představivost. Při neodborné pokládce dochází vlivem tepelných změn k zvětšování spár, při deštích k borcení střešní plochy a zatékání do budovy. 

Každý tvar střechy, i ten nejsložitější, je možné pokrýt šindelem bez použití jiného materiálu, např. plechu. Šindel je snadno tvárný přírodní materiál, je vhodný i na pokrytí bání a cibulí kostelních věží. Na tyto tvary používáme kratší šindele 20 až 40 cm dlouhé, podle zakřivení, a přibíjíme je na prkenné bednění.