Ochranný nástřik

Ochranný nástřik šindelové střechy
Ochranný nástřik šindelové střechy

Smrkový šindel

Po pokrytí střechy smrkovým šindelem se provádí vrchní ochranný nástřik. Používá se již od počátku 20. století. Kromě úplné antibiotické ochrany v celé hmotě šindele jej činí rovněž hydrofobním, což je významný faktor, neboť brání porůstání mechem či plísněmi. Většinu střech stříkáme Karbolineum extra a lněnou fermeží. Nástřik provádíme tlakovou pistoWagner při tlaku 8 atmosfér bez použití vzduchu. Tímto způsobem se na střechu dostane dvakrát větší množství než natíráním štětkou a nástřik se dobře dostane do všech pórů a záhybů. První ochranný nástřik od pokrytí nové střechy by se měl opakovat po dvou až třech letech a poté každých pět let. Tím je zaručena dlouhá životnost šindelové střechy.

Modřínový šindel 

U modřínového šindele není nátěr potřeba.