Impregnace šindele

Smrkový šindel

Dřevo je nutno uměle chránit proti biotickým a klimatickým vlivům chemickými látkami - impregnací. Zpomalí se tak i přirozená degradace dřevní hmoty. Spočívá v ošetření šindelů před položením na střechu i v nanesení ochranné látky na hotovou střechu. Takto ošetřovaná, udržovaná (pravidelné nástřiky, mechanická očista) a dobře položená šindelová krytina má životnost 70-100 let.

Smrkový šindel se hloubkově naimpregnuje Adolitem Bag 100. Po impregnaci se narovná přes sebe do hranic, do kůlny, kde proudí vzduch, aby šindel přirozeně vyschnul a nezplesnivěl. Pokud by se navázal rovnou do balíků a nebo do nevzdušné kůlny, byl by náchylný na plísně. Proto je narovnání do hranic velice důležité.

Modřínový šindel

Modřínový šindel se neimpregnuje. Má spoustu přirozených impregnačních látek a smůly, neplesniví.