Dřevěné dlabané okapové žlaby

Ukázka závěrečného zpracování dřevěného žlabu žárem
Ukázka závěrečného zpracování dřevěného žlabu žárem

K šindelové střeše patří dřevěný dlabaný okapový žlab. Okap je ze smrkové kulatiny těžené bez mízy a za novoluní. Takto vytěžený strom se nechá ležet v lese i s větvemi, korunou dolů, od prosince do května. V květnu se odvětví, odkorní a ručně vydlabe. Když se dodrží tento postup, okap se nekroutí, nepraská, nenapadá ho dřevokazný hmyz a má dlouhou životnost.

Naše firma má s odbornou výrobou dřevěných dlabaných okapových žlabů bohaté zkušenosti.