Technologie

Materiál a výroba štípaného smrkového šindele

Původ slova „šindel“ souvisí s původním místem jeho výroby či aplikace. Bylo to v zemích, které byly v minulosti součástí římské říše a římská kultura tam měla značný vliv. Název „šindel“ lze pokládat za odvozeninu od latinského označení „scindula“, což znamená štípat.

K výrobě šindelů se v Evropě používá zejména dřevo jehličnatých stromů - smrk, jedle a modřín. Velmi důležitý je výběr kulatiny - jsou vhodné pouze stromy rostoucí ve vysokých polohách, které rostou pomaleji, jejich roční přírůstek je poměrně malý a mají proto hustá léta. Takové dřevo se vyznačuje vysokou odolností k biotickým vlivům a vyšší pevností. Šindele z takového dřeva jsou velmi odolné a trvanlivé. Kriteriem vhodnosti je také podíl bělového dřeva. Takový výběr je velmi zdlouhavý a náročný, je to nejdůležitější část výroby šindele. Nejvhodnější pro výrobu šindele je strom, jehož vlákna se štípají rovnoběžně, po délce kmene. Dřevo musí mít rezonanční znaky. Kulatina se vybírá nejdříve „na stojato", pak ze skládek v lese, kde se zkouší štípatelnost, točivost a zkoumá se, zda dřevo nemá jiné znaky nevhodné pro výrobu šindelů. Stromy se kácejí v zimních měsících, kdy jsou bez mízy. Kulatina se skladuje neodkorněná.

Vlastní výroba začíná odkorněním kulatiny a řezáním kmene na špalky dlouhé podle požadované délky šindele = 50 nebo 60 cm. Poté se již štípou šindele, a to tak, aby dřevní vlákna byla rovnoběžná s podélnou osou šindele, radiálně do středu špalku. Takto štípané dřevo má hladký povrch, pevný a odolný proti povětrnostním vlivům a uzavřený proti vnikání vody. Životnost takové krytiny je proto mnohonásobně vyšší než u řezaného šindele, kde se tyto kapiláry poruší. Další tvarování se provádí s maximálním citem pro dřevo po bohatých zkušenostech s výrobou i pokládkou. Povrch se jemně upraví, srovnají se případné nepravidelnosti a hlavně se vytvaruje péro. Konečnou prací ve výrobě je vyfrézování drážky. Hotové šindele sušíme venku na vzduchu 1- 3 měsíce.

Nejběžnější rozměry šindele

Šindel normální  Šindel kónický
Šindel normální   Šindel kónický