Provedená díla v roce 2012

1) sedlová střecha fary v Častrově (stodola)
p. Ďedič
(smrkový dvojitý šindel)

2) sedlová / pultová střecha roubeného domu v Malé Horní Úpě
p. Kastner
(modřínový dvojitý šindel)

3) stanová střecha zvonice v Černčicích
p. Tylš
(modřínový dvojitý šindel)                                           

4) sedlová střecha valbami zemědělské usedlosti v Řepešíně
p. Bauerová
(smrkový dvojitý šindel) 

5) sedlová střecha zemědělské usedlosti v Radějově
p. Mgr. Hruška
(smrkový dvojitý šindel)

6) sedlová střecha s vikýři poloroubeného domu v Černém Dole
p. Roubal
(modřínový dvojitý šindel)

7) sedlová střecha tvrze v Drslavicích
p.Švejda
(smrkový dvojitý šindel)

8) sedlová střecha s úžlabím, nárožím a volskými oky zemědělské usedlosti v Hlubokém
p. Kopuletý
(dvojitý modřínový šindel)

9) sedlová mansardová střecha s nárožími a volským okem v Rokycanech
p. Veselý
(jednoduchý smrkový šindel)

10) sedlová/pultová střecha s valbami , nárožími a volskými oky poloroubeného domu v Železném Brodě
(smrkový dvojitý šindel)

11) sedlová střecha s úžlabími a nárožími roubeného domu v Malé Úpě
p. Buriánek
(dvojitý modřínový šindel) 

12) sedlová střecha s nárožími a volskými oky muzea v Doksech muzeum Česká Lípa
(smrkový jednoduchý šindel)  

13) valbová střecha kostela v obci Bábí
Městský úřad Trutnov
(dvojitý smrkový šindel) 

14) valbový kostel s nárožími a úžlabími Lhotka u Zbirohu starosta obce
(dvojitý smrkový šindel)