Podmenu:

Provedené práce v roce 2011

Stachy roubený dům
p. Jiřiková

Přerov nad Labem 2 x špýchar
p. Vinduška